logo
vereffening frame op omvormer vereffening correct
#1 Montage

Frame vereffenen op de omvormer

vereffening omvormer

Vaak wordt het frame van de zonnepanelen direct op de omvormer aangesloten met behulp van een aarde draad. Dit is echter niet correct.

Waarom is dit fout?

De omvormer is geen vereffeningspunt. In de AC connector van de omvormer zit ook een aarde draad. In het geval van een fout (kortsluiting of bliksem) zal de stroom die op het frame staat door de omvormer gaan lopen wat kan resulteren in een hogere weerstand, schade en evnt. brand.

aarding omvormer Hoe dan wel?

Sluit de vereffening van het frame aan op een centraal aarde punt naast de omvormer of in de aardrail van de werkschakelaar.

Terug naar het OverzichT
verkeerde automaat zonnepanelen automaat
#2 WERKVOORbereiding

Verkeerde automaat gebruikt omvormer

verkeerde automaat

Verkeerde automaat geïnstalleerd, geen rekening gehouden met derating van maximaal 80% continue belasting.

Waarom is dit fout?

Automaten zijn niet ontworpen voor continue hoge stromen zoals bij omvormers van toepassing zijn. Door deze continue hoge stromen wordt het automaat extra gevoelig en kunnen ze uit slaan voordat de maximale stroom wordt overschreden.

Deze gevoeligheid (ook wel "Derating" genoemd) kan zelfs al optreden bij 80% van de belasting van de groep. Door het installeren van een 16A groep op een 16A omvormer ontstaat een onstabiele bedrijfssituatie. Wat volgens scope-12 niet is toegestaan.

zonnepanelen automaat Hoe dan wel?

De stroom van de omvormer moet maximaal 80% van de gebruikte groep zijn. Een 16A omvormer moet daarom afgezekerd worden op 20A.

De berekening is hier als volgt:
20A groep * 80% = tot 16A toegestaan

Een 17A omvormer dient volgens de scope-12 dus op een 25A automaat aangesloten. (want 17A is >80% van 20A)

In onze kabel calculator wordt de juiste groep automatisch berekend. Wel zo eenvoudig! 

Probeer onze: Kabel + Groep calculator
Terug naar het OverzichT
lasklem in werkschakelaar werkschakelaar aarden
#3 Werkvoorbereiding

Toepassen lasklem in werkschakelaar of installatie kast

lasklem toegepast Wat is er fout?

Er is een lasklem in installatie kast toegepast

Waarom is dit fout?

Kabels moeten deugdelijk gemonteerd zijn. een lasklem kan los schieten en de positie hiervan kan wijzigen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. (denk aan het sluiten van de kast waarbij kabels klem komen te zitten)

Daarnaast is een lasklem niet geschikt voor de hoge stromen die er kunnen lopen in het geval van een kortsluiting. 

Dit geld voor de aarde maar ook voor de fases en de nul draden in de installatie kast.

werkschakelaar aarden Hoe dan wel?

Bestel een werkschakelaar met ingebouwde aard blokje zoals op de bovenstaande foto. Bestel bijvoorbeeld bij Vekto: artikel nummer 238241. Deze werkschakelaar schakelt 4 polen en heeft een ingebouwd aard aansluiting. Zo voorkom je dus knoei werk!

Terug naar het OverzichT
Kabelverbinding niet goed meterkast zonnepanelen warmte scan meterkast zonnepanelen
#4 MONTAGE

Niet juist bevestigen van kabels en connectors

kabel verbindingen

- Onvoldoende aangedraaide connector
- Onvoldoende gestripte kabel
- Onvoldoende diep bevestigt
- Verdeelrail + kabel in zelfde gat
- Flexibele kabels zonder kabelschoen
- Kabelschoen niet goed bevestigt

Waarom is dit fout?

Een niet goed bevestigde verbinding resulteert in een te hoge weerstand, wat warmteontwikkeling veroorzaakt. Dit kan leiden tot problemen zoals losse contacten, hoge warmteontwikkeling en brandgevaar.

warmte scan meterkast zonnepanelen Hoe dan wel?

Werk met gecertificeerde en opgeleide medewerkers.

Het aansluiten van een 2.5mm2 groepje is van een lagere complexiteit dan verdeelkasten met hoge verdeelstromen, meerdere groepen en flexibele kabels. 

- Zorg voor de juiste gereedschappen.
- Raadpleeg de fabrikantspecificaties voor het juiste aandraaimoment en bevestigingsmogelijkheden.
- Loop de verbindingen een keer extra na of alles zit aangedraaid.
Controleer of je de draden niet zo maar los kan trekken.
- Voer een warmte scan uit zodra de installatie op maximaal vermogen draait.

Ben je er niet zeker van of het gaat lukken? Begin er dan niet aan.

Terug naar het OverzichT
Omvormer groep niet selectief Groep selectief
#5 Werkvoorbereiding

Geen selectiviteit in omvormer groep

Omvormer niet selectief

Netbeheer zekering is 80A, de omvormer groep is 80A. Dit is niet toegestaan.

Let op, het gaat hier om de waarde van de netbeheer zekering, niet om de waarde van de hoofdschakelaar.

Waarom is dit fout?

Volgens NEN1010 moet een meterkast selectief zijn. Dit betekend dat een eindgroep (omvormer) en de netbeheer groep niet de zelfde waarde mogen hebben.

Zodra er meerdere automaten achter elkaar de zelfde zekering waarde hebben, is het niet gedefinieerd welke groep er als eerste uit zal vallen in het geval van overbelasting.

De waarde van een eindgroep moet daarom altijd eén stap lager zijn dan de netbeheer zekering. 

80A > 63A
63A > 50A
50A > 40A
40A > 32A
etc.

Groep selectief Hoe dan wel?

Pas twee kleinere omvormers toe ipv éen grote omvormer.

De kleinere omvormers worden namelijk afgezekerd met groepen kleiner dan de netbeheer zekering. Hierdoor zal bij overbelasting de netbeheer groep er altijd als eerste aangesproken worden en is de voorspelbaarheid terug in het systeem.

Met twee omvormers ipv éen kan je het zelfde vermogen aan zonnepanelen installeren en tegelijkertijd voldoen aan de selectiviteit regel. 

Bijvoorbeeld: 2x een 20kw omvormer ipv 1x 40kw omvormer.

Let wel op: Dat de totale stroom van de omvormers bij elkaar opgeteld lager is dan de waarde van de netbeheer zekering.

Terug naar het OverzichT
Verkeerde kabel dikte omvormer Juiste kabel dikte omvormer
#6 Werkvoorbereiding

Verkeerde kabel dikte omvormer

Verkeerde kabel dikte

Verkeerde kabel dikte toegepast voor de omvormer naar de meterkast. De gekozen kabel is te dun voor de stroom die over de kabel kan lopen.

Waarom is dit fout?

Bij een te dunne kabel zal de kabel temperatuur te hoog oplopen wat resulteert in brand of kortsluiting van de kabel. 

De dikte van de toegepaste kabel valt op de kabel te controleren.

Juiste kabel dikte omvormer Hoe dan wel?

Bereken de juiste kabel dikte en pas deze ook toe. 

Bij het uitvoeren van de kabel berekening dient er gerekend te worden met de afgezekerde waarde van de kabel. Dit omdat de kabel anders te dun is voor de geïnstalleerde voorbeveiliging

Daarnaast heeft de kabel lengte, type kabel isolatie en montage methode effect op de uitkomst van de berekening.

De kabel berekening is een verplicht onderdeel van de scope-12 keuring en dient aangeleverd te worden.

Om je een handje te helpen hebben wij een eenvoudig & nen1010 correcte calculator op onze website staan.

Zie onze: Kabel calculator
Terug naar het OverzichT
Kabelgoot niet vereffend Kabel goot vereffend
#7 Montage

Kabel goot vereffenen

Kabel goot niet vereffend

De kabelgoot is niet verbonden aan de aarde / vereffening.

Waarom is dit fout?

Als de kabelgoot niet in contact staat met de aarde kan hier een stroom opbouw in plaats vinden. Dit door statisch elektriciteit of kortsluiting met een kabel. 

Bij zonnepanelen brengt dit een groot risico met zich mee omdat ook bij het afschakelen van de omvormer de componenten onder spanning blijven staan. 

Een kabel goot zonder vereffening kan dus eenvoudig onder spanning komen te staan bij een kortsluiting met een connector of kabel die contact maakt met het onderdeel. 

Gevaarlijk tijdens gebruik van de installatie, tijdens onderhoud of verwijdering van het systeem na 20 jaar. 

Kabel goot vereffend Hoe dan wel?

Zorg er dus voor dat alle geleidende delen verbonden zijn met de aarde.

Dit mag eenvoudig met dezelfde kabel die naar de frame onderdelen loopt zolang de dikte genoeg is. (6mm2 flex) is in de meeste situaties genoeg.

Let op: gebruik hiervoor de juiste onderdelen. (weer bestendige aard verbindingen voor buiten, hierover later meer)

Terug naar het OverzichT
Behuizing open Goede behuizing
#8 montage

Geen stofdichte behuizing

Kabel goot niet vereffend

De behuizing is open. Hierdoor kan stof, ongedierte en menselijke vinger de meterkast intreden.

Waarom is dit fout?

In de meterkast zijn vaak bloot gestelde componenten die onder stroom staan. Deze componenten moeten worden tegen aanraken, kortsluiten en warmte.

Stof in de meterkast kan op lange termijn resulteren in, kortsluiting, lekstroom, extra warmte ontwikkeling en zelfs brand. 

Ook ongedierte is een reel risico, in de kast zijn verschillende componenten die onder stroom staan en niet aangeraakt mogen worden. Een muis kan eenvoudig kortsluiting veroorzaken door met twee fases tegelijk contact te maken. (vooral bij rail systemen is dit een werkelijk risico)

Ook zijn de interne componenten niet zichtbaar van uit buitenaf. Zo is het dus niet te zien of de kabels beschadigt zijn of vol met stof zitten.

Goede behuizing Hoe dan wel?

Installatie kasten moeten volledig stof dicht zijn om deze risico's te beperken. 

Gebruik dus bij het invoeren van de kabels altijd wartels.

Is de huidige kast vol of lukt het niet om de kabel op de juiste manier in te voeren, plaats dan een nieuwe kast. Dit kost vaak in de meeste gevallen minder dan 100 eu.

Terug naar het OverzichT
Kabel doorvoeren zonder mantel Kabel doorvoeren met mantel
#9 montage

Kabel doorvoeren zonder mantelbuis

Kabel doorvoeren zonder mantel De omvormer kabel is door een muur gevoerd zonder het toepassen van een mantelbuis
Waarom is dit fout? Een kabel mag niet direct door een muur gevoerd worden zonder beschermingsmantel. 

Het direct doorvoeren kan eenvoudig leiden tot beschadigingen aan de isolatie van de kabel. Het risico op kortsluiting, vlamboog en brand is hier hoger.

Ook is een kabelmantel strakker te plaatsen zodat er minder eenvoudig vocht de binnenmuur in of uit kan gaan.  Daarnaast is er in de tussenmuur ook sprake van ongedierte die isolatie van de kabel eenvoudiger aan kunnen tasten.
Kabel doorvoeren met mantel Hoe dan wel? Monteer eerst een kabel mantelbuis voer daarna eenvoudig en goed de kabel door de muur.
Terug naar het OverzichT
Omvormer op hout Omvormer op brandveilige achtergrond
#10 montage

Omvormer op hout of in de buurt van hout

Omvormer op hout gemonteerd De omvormer is gemonteerd op hout of d e omvormer hangt op <50cm afstand van brandbaar hout
Waarom is dit fout? Bij de omvormer kan brand ontstaan, dit door het verkeerd bevestigen van de connector, een defect in de omvormer of bliksem inslag.

Een omvormer mag daarom volgens de scope-12 niet in de buurt hangen van brandbaar houd.
Omvormer op brandwerende plaat Hoe dan wel? Plaats de omvormer op een brandveilige achtergrond in een brandveilige ruimte. Denk hierbij aan een stenen of betonnen muur. 

Mocht er geen andere mogelijkheid zijn, gebruik dan een brandwerende plaat (Trespa® of glasvezel) achter de omvormer.

De brandwerende plaat moet een minimale afstand bescherming bieden van +- 50cm links, rechts en onder, en 100cm boven.
Terug naar het OverzichT
Vereffeningblok niet geschikt voor kabelgoot buiten Vernikkeld vereffeningsblokje zonnepanelen
#11 WERKVOORBEREIDING

Vereffeningsonderdelen niet weerbestendig

Vereffeningblok niet geschikt voor kabelgoot buiten Er is buiten een normale aardklem toegepast om de aard verbinding te vereffening met de kabelgoot.
Waarom is dit fout? Een standaard radiator klem is niet geschikt voor toepassing buiten of in een vochtige ruimte.

Dit zoals op de datasheet van het onderdeel is aangegeven.  Na een gedurende tijd zal dit onderdeel verroesten of corroderen, hierdoor is een goede verbinding niet te waarborgen.
Vernikkeld vereffeningsblokje zonnepanelen Hoe dan wel? Gebruik een vernikkelde aardklem of een klem die voor buiten geschikt is. Zo voorkom je weersinvloeden en blijft je aardverbinding goed!
Terug naar het OverzichT
Geen pv stickers meterkast Omvormer pv installatie stickers
#12 WERKVOORBEREIDING

Geen PV stickers toegepast

Geen pv stickers meterkast Er zijn geen stickers geplaatst op de omvormer, in de meterkast over de aanwezigheid van zonnepanelen.
Waarom is dit fout? Voor een elektricien is het vaak niet direct zichtbaar of er zonnepanelen aanwezig zijn. Er zijn omvormers beschikbaar die zelf een "grid" kunnen vormen. Hierdoor kan zelfs het AC gedeelte onder spanning blijven staan bij het uitschakelen van de hoofdschakelaar of netbeheer zekering.

Ook bij het plaatsen van een systeem uitbreiding is goed dat het direct bekend is dat er al een PV systeem aanwezig is. Dit om ontwerp fouten en optel stromen te voorkomen.

Tevens is een groepenschema niet altijd aanwezig of valt deze niet uit te bereiden. Met een PV sticker op de betreffende groep in de meterkast ziet iedereen direct welke groep van de omvormer is. 
Juiste omvormer stickers pv installatie scope-12 Hoe dan wel? Plaats bij elke omvormer groep in de meterkast een PV sticker

Plaats de waarschuwingen, Eén in meterkast eén bij omvormer.

Maak gebruik van een standaard sticker vel, zodat je altijd per project de juiste stickers bij hebt.
Terug naar het OverzichT
Geen omvormer nummers toegepast Omvormer nummers
#13 Montage

Geen omvormer nummers toegepast

Geen omvormer nummers toegepast Wat is er fout?

Er zijn geen duidelijke labels of nummers op de omvormers aangebracht, waardoor het onduidelijk is welke omvormer op welke groep is aangesloten.

Waarom is dit fout?

Zonder duidelijke markeringen kan er verwarring ontstaan. Dit kan leiden tot overbelasting, kortsluiting of andere gevaarlijke situaties, vooral als er onderhoud wordt gepleegd of inspecties worden uitgevoerd.

Juiste omvormer nummers toegepast Hoe dan wel?

Elke omvormer moet duidelijk worden gelabeld of genummerd, en deze labels moeten overeenkomen met de meterkast.

Tegenwoordig installeren er veel verschillende partijen aan de meterkast. Hierdoor wordt het "single line diagram" of de installatie kaart niet altijd goed bij gehouden. Niet heel erg, zolang alles maar duidelijk gelabeld is!

Terug naar het OverzichT
Aarde rail meterkast niet doorverbonden Aarde rail meterkast doorverbonden
#14 WERKVOORBEREIDING

Aarde rail niet doorverbonden

Aarderail niet doorverbonden meterkast Wat is er fout?

De aardingsrail van de PV-verdeelkast is niet verbonden met de hoofdaardingsrail van de hoofdmeterkast.

Waarom is dit fout?

Zonder het doorverbinden van de aarde rail is er geen vereffening van het PV systeem. 

Een niet-geaard systeem is gevaarlijk omdat er bij kortsluiting stroom op de metalen delen kan blijven staan. Dit verhoogt het risico op elektrische schokken en  verwondingen.

Aarde rail verbonden meterkast Hoe dan wel?

Zorg ervoor dat de aardingsrail van elke PV-verdeelkast correct en veilig is aangesloten op de hoofdaardingsrail in de hoofdmeterkast.

Terug naar het OverzichT
Dubbele aders onder een klem meterkast Aders meterkast
#15 Montage

Dubbel aders onder een klem

Dubbele aders onder een klem meterkast Wat is er fout?

Er zijn twee aders onder één klem aangesloten. 

Waarom is dit fout?

Dubbele aders onder één klem kunnen leiden tot slecht contact, waardoor er een verhoogd risico op oververhitting, storingen of zelfs brand ontstaat. 

Dubbele aders meterkast Hoe dan wel?

Flexibele kabels:
Bij het gebruik van flexibele kabels kan een aderhuls / kabelschoen toegepast worden. Op deze manier kunnen beide kabels samengevoegd worden tot een soliede bevestiging. De aderhuls kan vervolgens in geheel gemonteerd worden op de klem.

Vaste kern kabels
Bij het gebruik van vaste kern kabels moet een dan een verdeelblok, aftakblok geplaatst worden. Op het verdeelblok kan je vervolgens de kabels kan samenvoegen. Sluit vervolgens elk component met een kabel op het verdeelblok

Terug naar het OverzichT
Te lange aders meterkast Aders de juiste lengte meterkast
#16 MONTAGE

Aders te lang

Aders te lang meterkast Wat is er fout?

De aders zijn langer dan noodzakelijk en steken uit onder of voorbij de klem.

Waarom is dit fout?

Te lange aders kunnen in de weg zitten, waardoor ze kunnen worden geknepen, geknikt of beschadigd. Dit kan leiden tot kortsluitingen. 

Bij het openen en sluiten van de verdeelkast kunnen de kabel eenvoudig bewegen. Kabels die te lang gestript zijn kunnen hierdoor onderling kortsluiting maken.

Aders de juiste lengte meterkast Hoe dan wel?

Knip en strip aders tot de optimale lengte om ervoor te zorgen dat ze netjes, zonder knikken of overtollige lussen, in de verdeelkast of het apparaat passen.

Let op: strip de kabels nooit te kort, als er isolatie tussen de kabel en de klem blijft zitten resulteert dit eenvoudig tot brand.

Terug naar het OverzichT
Flexibel draad zonder kabelschoen of huls Flexible draad met kabelschoen of adereindhuls
#17 Montage

Geen aderhuls toegepast (bij flexibel draad)

Flexible draad zonder kabelschoen Wat is er fout?

Er zijn flexibele draden gemonteerd zonder kabeloog. De draden zijn rondom de schroef gevouwen en de schroef vervolgens aangedraaid, wat in dit geval tot brand heeft geleden. 

Er zijn flexibele draden gemonteerd zonder kabelschoen in een automaat of verdeelblok.

Zodra er een adereindhuls wordt toegepast wordt de kabel dikker. Hierdoor past de kabel soms niet in een verdeelblok en komt het wel eens voor dat de elektricien de kabelschoen maar achterwegen laat.

Waarom is dit fout?

Tijdens het het aandraaien van de bevestiging schroef beschadigen en vervormen de flexibele aders. Hierdoor lijkt het dat de schroef volledig vast gedraaid zit maar in werkelijkheid is dit niet zo. Resulterend in een onstabiele verbinding.

Verschillende componenten gebruiken tegenwoordig een "kooi klem" echter blijft het risico hierbij aanwezig.

Flexible draad met kabelschoen of adereindhuls Hoe dan wel?

Monteer altijd een adereind huls op flexibel installatie draad.  Hierdoor blijven de aders netjes bij elkaar bij het aandraaien en zorgt dit voor een deugdelijke bevestiging. 

Kooiklem aandraaien:
Bij een samengeslagen kern (middelste foto), plaats hier geen eindhuls. Schroef de kooiklem eerst hand vast dicht, beweeg dan de kabel zodat de spanning verdeeld wordt. Draai vervolgens de kabel op het juiste moment vast.

Let op:
Klasse 1: massief = geen adereindhuls
Klasse 2: samengeslagen = geen adereindhuls
Klasse 5: soepel, meerdraads = adereindhuls

Terug naar het OverzichT
lasklem in werkschakelaar
#4 Werkvoorbereiding

Werken zonder verdeelblok

lasklem toegepast Wat is er fout? Verdeelrail + kabel in zelfde gat
Twee kabels in een kabelschoen (met verdeelstromen)
Waarom is dit fout? Een niet goed bevestigde verbinding resulteert in een te hoge weerstand, wat warmteontwikkeling veroorzaakt. Dit kan leiden tot problemen zoals losse contacten, hoge warmteontwikkeling en brandgevaar.
werkschakelaar aarden Hoe dan wel? Bestel een werkschakelaar met ingebouwde aard blokje zoals op de bovenstaande foto. Bestel bijvoorbeeld bij Vekto: artikel nummer 238241. Deze werkschakelaar schakeld 4 polen en heeft een een ingebouwd aard aansluiting. Zo voorkom je dus knoei werk!
Terug naar het OverzichT
Kabelverbinding niet goed meterkast zonnepanelen
#5 montage

Niet aarden van kabelgoten

kabel verbindingen Wat is er fout? - Onvoldoende aangedraaide connector

Meer lezen?

Ontvang een PDF van 38 pagina's met alle gemaakte installatie fouten 2023.

PDF inhoud
Ontwerp fouten (8 stuks)
AC montage fouten (15 stuks)
DC montage fouten  (15 stuks)

Inclusief gratis:
2024 editie zodra beschikbaar!

Bouwvak korting!
Tijdelijk 50% korting (tot einde zomervakantie 2023)

image
Prijs €200 €95
TRAINING €500
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In lorem lorem, malesuada in metus vitae, scelerisque accumsan ipsum.

Deze bedrijven gingen u al voor:

image image image image